Het woord van 2014: keuzevrijheid

Post by Neil Block in Nederlands

Als we een thema zouden moeten benoemen dat het jaar 2014 omschrijft, zou dat heel goed “keuzevrijheid” kunnen zijn. Dit lijkt een zeer breed concept, maar is eigenlijk heel concreet. Met het constant groeiende aanbod aan software-applicaties, van nieuwe ILS tot discovery, is de keuze voor de beste oplossing aan de bibliotheek. Dit komt onder meer door een belangrijk technologisch en bedrijfskundig concept dat de softwarebranche heeft gevormd en keuze mogelijk heeft gemaakt: “extensibility”.

Waarom is “keuzevrijheid” het woord dat het jaar 2014 definieert? In 2014 is dit een reëel concept geworden voor veel bibliotheken. Dit wordt onder meer duidelijk door het grote aantal bibliotheken dat applicaties kiest die extensible (interoperabel en open) zijn en daardoor aan de unieke wensen van hun organisatie kunnen beantwoorden. Veel applicaties voldoen nu aan standaarden die naadloze koppeling met andere tools mogelijk maken, of het nu via bestaande API’s is of door de mogelijkheid van ontwikkelaars om hun eigen code te schrijven. We hebben enkele zeer goede voorbeelden gezien van ILS-leveranciers en andere partijen die extensibility door middel van API’s faciliteren en dit als basis gebruiken voor hun oplossingen.

Er zijn al veel zaken die bij het vergelijken van discovery tools een rol spelen. Geeft de relevantiebepalingsmethode de gewenste resultaten? Hoe is de gebruikerservaring? Is de oplossing aanpasbaar voor verschillende disciplines? En in hoeverre is de discovery-oplossing open? Bij systemen die open, modulair en extensible zijn, kunnen bibliotheken de voorkant en de achterkant van de oplossing los van elkaar bekijken en beoordelen. Het geeft hen dus de mogelijkheid de beste optie voor beide onderdelen te kiezen.

Bij EBSCO hebben openheid en interoperabiliteit altijd al een belangrijke rol gespeeld in de software-applicaties. De API van EBSCO Discovery Service (EDS) biedt leveranciers en ontwikkelaars van software de mogelijkheid index-based discovery te integreren zodat bibliotheken kunnen kiezen welke webomgeving het beste past bij de wensen van hun gebruikers. Voorbeelden zijn de integratie van EDS in Encore (ook wel bekend als Encore Duet), SirsiDynix Enterprise en open source omgevingen als VuFind. Bibliotheken die EDS kiezen als gebruikersinterface, kunnen door middel van standaard-API’s integraties realiseren met ILS-oplossingen, waardoor gebruikers in de interface ook reserveringen kunnen plaatsen, kunnen verlengen, beschikbaarheid van items kunnen controleren en meer.

Keuzevrijheid betekent in essentie niet alleen dat vergelijkingen en evaluaties van bibliotheekdiensten belangrijk zijn, maar ook dat de mogelijkheid geboden wordt de beste opties te selecteren en zo een maatwerkoplossing te creëren. Dit geldt niet alleen voor discovery en ILS, maar ook voor bijvoorbeeld databanken, e-books, abonnementenoplossingen en tools voor het beheer van holdings. Terugkijkend op 2014, maar ook vooruitkijkend naar de toekomst, zien we dat keuzevrijheid door openheid voor ons als softwareleveranciers een gezamenlijke doelstelling is en blijft. Keuzevrijheid kent tenslotte alleen maar voordelen voor leveranciers, bibliotheken én eindgebruikers.


Other EBSCO Sites +