Het Discovery Services Platform

Post by Neil Block in Nederlands

Laten we eens om een duik in de geschiedenis nemen en kijken naar de oorsprong van de technologieën die we vandaag de dag kennen. Het Integrated Library System (ILS) stamt uit de jaren ’80, een tijd waarin bibliotheekcollecties enkel uit fysieke materialen bestonden. De allereerste ILS workflows werden ontwikkeld op basis van de manuele processen die bibliothecarissen in die tijd uitvoerden om hun holdings te beheren. De printcatalogus en de vindbaarheid van boeken (en in mindere mate ook gedrukte tijdschriften) stonden centraal in de bibliotheekprocessen. Nadat kaartcatalogi meer en meer door machines leesbaar werden, ontstond de OPAC als transformationeel toegangspunt voor de gedrukte bibliotheekcollecties.

Vandaag de dag is dit binnen veel bibliotheken veranderd. Full-text databanken, bibliografische informatiebronnen, digitale tijdschriften en e-books zijn binnen bijvoorbeeld academische bibliotheken nu de meest gebruikte bronnen. We hebben het printtijdperk niet volledig achter ons gelaten, en dit zal wellicht ook nooit helemaal gebeuren, maar “e” is inmiddels niet meer weg te denken. De overgang van printinformatie naar online bronnen kende uitdagingen, zowel op technologisch vlak als voor de eindgebruikerservaring. In een poging aan alle wensen tegemoet te komen, werden aanvullende (vaak onsamenhangende en niet optimaal functionerende) oplossingen ontwikkeld die de veranderende digitale werkprocessen en de benodigdheden van eindgebruikers zouden moeten faciliteren. Voorbeelden zijn federatieve zoekoplossingen en “stand-alone” electronic resource management (ERM) tools.

Ook deze dagen liggen inmiddels achter ons. Er is een nieuw model ontstaan waarin de vindbaarheid van elektronische content (en het beheer ervan) een centrale plek inneemt. Discovery tools, waaronder EBSCO Discovery Service (EDS) werden ontwikkeld. EDS kwam begin 2010 op de markt als de zoekoplossing die niet alleen het gemak van één zoekvenster biedt, maar ook een verscheidenheid aan applicaties en opties waarmee de content beheerd wordt en het gebruik inzichtelijk gemaakt wordt. Vindbaarheid en toegankelijkheid kan, met de toenemende verschuiving richting elektronische content en het grote belang van de gebruikerservaring, wel eens een doorslaggevende rol gaan spelen in het succes van bibliotheken. De vraag is nu: hoe past het ILS/LSP (Library Services Platform) in deze “e”- wereld?

Het is van belang discovery in een breder perspectief te plaatsen en onderscheid te maken tussen een discovery service en een discovery services platform (DSP). Het DSP is meer dan alleen de discovery service; het ondersteunt de fundamentele verschuiving richting e-resource management en verwachtingen van eindgebruikers rondom de vindbaarheid van de volledige bibliotheekcollectie. Het DSP vertegenwoordigt alle soorten content (e-books, databanken, institutional repositories, catalogi) van zeer uiteenlopende bronnen. Het maakt gebruik van geavanceerde functionaliteiten voor het normaliseren van metadata, relevantiebepaling, configuratie, het creëren van een maatwerkoplossing en meer. Het is een open platform; het DSP faciliteert interoperabiliteit met verschillende presentatielagen, zowel open source als door de leverancier ondersteund, zoals VuFind of BlackLight. Het DSP kan tevens geïntegreerd worden met applicaties als learning management systems (LMS) en ILS/LSP.

De rol van het ILS/LSP richt zich op gebruikers (circulatie), de printcatalogus (catalogiseren en metadatabeheer) en, in sommige gevallen, printaankopen. Het ondersteunt dus de traditionele functionaliteiten. In deze rol moet het ILS/LSP parallel aan het DSP opereren ter ondersteuning van de belangrijkste ILS-functies, en op naadloze wijze geïntegreerd kunnen worden door middel van technologie (API’s) en datauitwisselingsprotocollen.

Wanneer we naar het volledige plaatje kijken, hebben bibliotheken voor een groot deel de verschuiving naar elektronische content gemaakt, beginnend met digitale tijdschriften en full-text databanken en in toenemende mate e -books. Werkprocessen en de wensen van eindgebruikers zullen niet achterblijven. In dit sterk ontwikkelende informatielandschap heeft het DSP een plaats ingenomen als uitgebreide, open omgeving die aansluit op de nieuwe contentmodellen en veranderende wensen van eindgebruikers in het digitale tijdperk.


Other EBSCO Sites +